Aanvragen

Vul je aanvraag hieronder in.

Aanvraag

Stappenplan voor Aanvraag

 1. Volg het schema  in het beleidsplan om te beoordelen of een aanvraag bij StOV van toepassing is. Bij twijfel kun je altijd een mailtje sturen naar secretaris@ondersteuningvrijwilligers.nl met je vragen.
 2. Lees de vragen op het aanvraagformulier zorgvuldig om de vragen goed te kunnen beantwoorden.
 3. Bij conclusie dat aanvraag bij StOV zinvol is, dan zijn er de volgende mogelijkheden:
  1. Aanvraagformulier op de site volledig invullen en bijlagen toevoegen. Klik op verzenden. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.
  2. Aanvraagformulier via Word openen, dan digitaal invullen en bijlagen toevoegen. Stukken via de mail versturen naar secretaris@ondersteuningvrijwilligers.nl
  3. Aanvraagformulier via Word openen en printen. Dan met pen invullen + bijlagen toevoegen en via de mail versturen.
 4. Bestuur StOV beoordeelt de aanvraag. Mogelijk nog verzoek voor extra informatie. Uiterlijk binnen 2 weken afronding beoordeling en al dan niet akkoord van aanvraag.
 5. Bij akkoord voor aanvraag van belang voor verantwoording penningmeester StOV :
  1. Offerte of rekening geleverde goederen/ diensten
  2. Bonnen met ondertekening door vrijwilliger en/ of deelnemer voor uitgaven c.q. ontvangen gelden. Bevestiging door ondertekening van correcte ontvangst van geleverde goederen/ diensten
  3. Eventueel bankafschrift van betaling voor geleverde goederen/ diensten.

  Onderwerp

  Organisatie

  Stichting Ondersteuning Vrijwilligers hanteert de wettelijke bewaartermijn. De stichting verstrekt dit formulier uitsluitend aan de bestuursleden van de Stichting. De stichting correspondeert met de aanvrager over de aanvraag en het besluit via het door de aanvrager gegeven e- mail adres en telefoonnummer. De stichting verspreidt en/of communiceert over de aanvragen uitsluitend over de besluiten met de aanvrager.

  Omschrijving aanvraag

  Persoonsgegevens van degene waarvoor ondersteuning wordt gevraagd


  Toelichting

  De vrijwilliger die de aanvraag doet, heeft het eigenaarschap en is verantwoordelijk voor de besteding van de uitgaven en zorgt, in principe zelf, voor verantwoording naar de geldgever. De penningmeester van StOV kan desgewenst ondersteuning verlenen bij de verantwoording. Verantwoording naar de Stichting StOV gaat via het zogenaamde verantwoordingsformulier.

  De volgende stukken zijn daarbij nodig:

  • Verantwoording van de uitgaven met betalingsbewijzen ( offerte en leveringsbewijzen die zijn ondertekend door deelnemer en / of vrijwilliger

  • Korte inhoudelijke beschrijving met verantwoording van de beschikbaar gestelde gelden

  Formulieren