Onze kernwaarden zijn:

  • Vraaggericht werken
  • Met een steeds tijdelijke en projectmatige aanpak
  • Op een transparante werkwijze en verantwoording.

VISIE

Het bestuur van Stichting Ondersteuning Vrijwilligers vindt dat vrijwilligers, die zich inzetten voor een algemeen maatschappelijk doel, projectmatig ondersteuning geboden kan en moet worden. Dit kan o.a. door hen te ondersteunen bij deskundigheidsbevordering, het verstrekken van geoormerkte gelden t.b.v. degenen die zij begeleiden en verdere facilitering van de diverse activiteiten die zij uitvoeren.

MISSIE

De bedoeling van onze stichting is om de vrijwilligers die zich inzetten voor maatschappelijke doelen zodanig te faciliteren dat de effectiviteit van hun inzet maximaal benut kan worden, zowel voor een individu als voor een groep.