Fondsen

Fondsen die financiële ondersteuning bieden aan (vernieuwende) projecten in de regio Helmond en omstreken.

Fondsen

De StOV werkt samen met een aantal fondsen.
Een fonds kan geld geven voor jouw wens/ behoefte.
Dan moet die passen in het doel van het fonds.
Bijvoorbeeld: de Stichting Steun Welzijnszorg Helmond ondersteunt maatschappelijke projecten. Heb je een vraag voor jou als particulier, kun je bijvoorbeeld terecht bij
de Stg. Villa Nova of de Beelsfundatie.

Als het fonds akkoord gaat met je aanvraag wordt het geld op de rekening van de StOV gestort. Wij zorgen dan, samen met jou, voor de verdere afwikkeling:
-we betalen de aankoop of dienst en
-zorgen voor financiële verantwoording naar het fonds.
Vragen?
Mail met secretaris@ondersteuningvrijwilligers.nl of  met een van de fondsen.

Fondsen Helmond en omstreken

Beelsfundatie

Regio: Helmond en Zuid-Oost Brabant | Informatie: www.beelsfundatie.nl | E-mail: secretaris@beelsfundatie.nl | Website: https://www.beelsfundatie.nl/

Doel:

De Beelsfundatie heeft als doelstelling het doen van uitkeringen aan hulpbehoevende huisgezinnen, personen of maatschappelijke organisaties in Helmond en directe omgeving. In aanmerking voor een uitkering komen personen die buiten hun schuld en ondanks hard werken zich in moeilijke financiële omstandigheden bevinden.

Noodzakelijke kosten die niet uit het eigen inkomen voldaan kunnen worden kunnen worden aangevraagd. Het kan gaan om een eenmalige bijdrage, bijvoorbeeld voor de vervanging van een kapotte koelkast of wasmachine, een laptop voor een kind, een noodzakelijke opleiding of een kostbare noodzakelijke medische behandeling die niet vergoed wordt, maar ook om langere steun in de vorm van een lening voor een jaar om een zware periode te overbruggen. De Beelsfundatie verstrekt geen financiële bijdrage voor kosten of rekeningen die al betaald zijn.

STEUNFONDS JEUGDBESCHERMINGS BELANGEN

Regio: Brabant en Noord- Limburg| | Informatie: | E-mail: steunfondsjeugd@gmail.com | Website: https:// www.steunfondsvoorjeugd.nl

Doel:

De Stichting Steunfonds voor Jeugbeschermingsbelangen heeft als doel financiële hulp te geven aan kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders of verzorgers bepaalde zaken die deze kinderen nodig hebben niet kunnen betalen. De Stichting biedt deze hulp via ANBI- erkende instellingen die contact hebben met de kinderen die in Brabant of Noord- Limburg wonen. Attentie! Een vrijwilliger kan bij deze stichting zelf geen aanvraag indienen. Dit moet door een hulpverlener gebeuren namens de instelling.

Stichting Helmond Zorg Lambertus

Regio: Gemeente Helmond | Informatie: voorzitter mevrouw Marieke Burgers-Thomassen, 06-51 30 38 79 | E-mail: secretaris@lambertusfonds.nl | Website: www.lambertusfonds.nl

Doel:

Het Lambertusfonds stelt zich ten doel het scheppen van financiële mogelijkheden om mensen wonende in de Gemeente Helmond tijdens ziekte zo lang mogelijk thuis een zo optimaal mogelijke lichamelijke en geestelijke verzorging te bieden indien de eigen financiële middelen en algemeen bestaande mogelijkheden tot hulpverlening daarvoor niet toereikend blijken te zijn. Daarnaast geeft zij financiële ondersteuning daar waar door ziektekosten, tandartskosten, noodzakelijke hulpmiddelen of eigen bijdrage het gezinsbudget te zwaar wordt belast. Uitgangspunt is dat bij de aanvraag een begroting van de (tandarts)kosten wordt ingediend. Vervolgens wordt de aanvraag door ons beoordeeld en besluiten we of, en zo ja, welk bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Van belang is te weten dat wij in beginsel geen luxe tandartskosten, zoals kronen en implantaten vergoeden en het maximum te vergoeden bedrag € 1.000 bedraagt.

Logo Stichting het vervolg

Stichting Het Vervolg

Regio: Gemeente Deurne e.o. | Informatie: Hans Oomen | E-mail: hans.oomen@chello.nl | Website: Geen Website

Doel:

Projecten in de zorgsector financieel ondersteunen. De stichting heeft een groot budget tot haar beschikking. Onlangs geschonken aan een verzorgingshuis, museum en een film over mantelzorg gefinancierd.Stichting Nationaal Hulp Fonds Nederland

Regio: Nederland | Informatie: | E-mail: info@nationaalhulpfonds.nl | Website: http://www.nationaalhulpfonds.nl

Doel:

SNHF heeft zich ten doel gesteld, om daar waar nodig, directe en indirecte hulp te bieden aan Nederlanders in (financiële) nood, verkerend in armoedige situaties.

Logo stichting steun welzijnszorg Helmond

Stichting Steun Welzijnszorg Helmond

Regio: Zuidoost Brabant | Informatie: C. (Carine) de Jager-Picokrie (voorzitter) | E-mail: secretaris@steunwelzijnszorg.nl | Website: http://www.steunwelzijnszorg.nl

Doel:

Projecten in zorg en welzijn financieren (maatschappelijk werk, jeugdzorg, ouderen, enz.) Geen steun aan particulieren, geeft donaties van een paar 100 euro tot €10.000.

Logo Stichting Thomas van Villanova

Stichting Thomas van Villanova

Regio: Zuid-Oost Brabant en Nederlandse Antillen | Informatie: Corry Hobbelen: 0492- 520845 | E-mail: info@thomasvanvillanova.nl | Website: https://thomasvanvillanova.nl

Doel:

Verlenen van financiële steun aan nieuwe initiatieven op het gebied van maatschappelijke opvang, armoedebestrijding en kansarme jeugd. Ook donatie of lening mogelijk voor individuele problematiek na blootlegging financiële situatie en indien schriftelijk ingediend door een professionele hulpverlener verbonden aan een instelling voor maatschappelijk en/of welzijnswerk. Bij het verlenen van steun valt een onderscheid te maken tussen bijdragen (Regulier budget), giften (Giftenfonds) en particuliere noodhulp (Sociaal fonds).