Aanvragen

Vul je aanvraag hieronder in.

Aanvraag

Stappenplan voor Aanvraag

Is dit op u van toepassing?

 • u bent  vrijwilliger verbonden aan een organisatie met een maatschappelijk doel?
 • uw cliënt(en)/ deelnemer(s) zit in een tijdelijk moeilijke situatie.
 • waar snelle financiering noodzakelijk is, maar
 • eigen middelen daarvoor ontbreken?
 • u wilt helpen om deze situatie op te lossen of voorkomen dat het schrijnend wordt?

Dan bent u bij de Stichting Ondersteuning Vrijwilligers (StOV) aan het goede adres.

Welke ondersteuning?
Wilt u een aanvraag doen i.v.m. ondersteuning bij energiekosten?
Lees dan eerst de informatie hierover: klik hier. 

Te zetten stappen bij aanvraag ondersteuning

 1. Lees de vragen op het aanvraagformulier zorgvuldig door om de vragen goed te kunnen beantwoorden.
 2. Bij het invullen zijn er 2 mogelijkheden:
  1. u vult het aanvraagformulier direct op de site in. U voegt de bijlagen toe. Klik op verzenden. U ontvangt een ontvangstbevestiging.
  2. u opent het aanvraagformulier in Word, onderaan deze pagina en vult dit in.
 3. U mailt het aanvraagformulier met de bijlagen naar:secretaris@ondersteuningvrijwilligers.nl
 4. Het bestuur van de StOV beoordeelt de aanvraag. Mogelijk ontvangt u nog een verzoek voor extra informatie. Normaal gesproken ontvangt u binnen 2 weken bericht of de aanvraag akkoord is.

  Onderwerp

  Organisatie

  De Stichting Ondersteuning Vrijwilligers hanteert de wettelijke bewaartermijn. De stichting verstrekt dit formulier uitsluitend aan de bestuursleden van de Stichting. De stichting correspondeert met de aanvrager over de aanvraag en het besluit via het door de aanvrager gegeven e- mail adres en telefoonnummer. De stichting verspreidt en/of communiceert over de aanvragen/ besluiten uitsluitend met de aanvrager.

  Omschrijving aanvraag

  Persoonsgegevens van degene waarvoor ondersteuning wordt gevraagd


  Verantwoording

  De vrijwilliger die de aanvraag doet, heeft het eigenaarschap en is verantwoordelijk voor de besteding van de uitgaven.
  De penningmeester van de StOV kan desgewenst ondersteuning verlenen bij de verantwoording.

  De volgende stukken zijn bij de verantwoording nodig:

  • Betalingsbewijzen, evenals offerte en leveringsbewijzen die zijn ondertekend door deelnemer en / of vrijwilliger

  • Korte inhoudelijke beschrijving met verantwoording van de beschikbaar gestelde gelden met b.v. een foto van de geleverde spullen.

  Formulieren